Ubezpieczenie przeprowadzki - Wrocław

Ubezpieczenie w transporcie

Przeprowadzka zawsze wymaga wyjątkowej organizacji i niestety wiąże się z nią ryzyko uszkodzenia lub zgubienia transportowanych przedmiotów. Na wypadek nieprzewidzianych sytuacji warto być ubezpieczonym od kosztów ewentualnych napraw lub utraty wspomnianych rzeczy. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie przeprowadzki – we Wrocławiu gwarantuje je Jacotrans.

Ubezpieczenie w transporcie – co to jest?

Ubezpieczenie przeprowadzki to usługa, która daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ ubezpiecza nasze mienie przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu oraz zapewnia zwrot kosztów poniesionych na naprawę lub ewentualną odpowiednią rekompensatę finansową w momencie utraty transportowanych przedmiotów.

W przypadku firm przeprowadzkowych często jest to ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie przeprowadzki – zakres

Przy ubezpieczeniu w transporcie należy zwrócić szczególną uwagę na jego zakres. Ważne, aby obejmował on:

  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne;

  • uszkodzenia spowodowane upadkiem, przewróceniem lub przesunięciem;

  • uszkodzenia spowodowane opadami deszczu, mgłą czy innymi warunkami atmosferycznymi;

  • ubezpieczenie przed zagubieniem, kradzieżą oraz zniszczeniem rzeczy.

Jak krok po kroku przebiega proces ubezpieczenia przeprowadzki?

Usługa ubezpieczenia przeprowadzki odbywa się w kilku prostych krokach.

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. Ocena wartości mienia przez ubezpieczyciela.

3. Przygotowanie listy rzeczy do ubezpieczenia.

4. Określenie kosztów składki.

5. Potwierdzenie łącznej kwoty ubezpieczenia.

6. Przekazanie składki ubezpieczeniowej i wykupienie polisy.

7. Obliczenie sumy ubezpieczenia.

8. W przypadku szkody lub uszkodzenia, wypełnienie szczegółowego protokołu odbioru.

Ubezpieczenie przeprowadzki we Wrocławiu oferuje Jacotrans. Pozwala ono na przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty przesyłki na firmę ubezpieczeniową. Skorzystaj z naszej usługi ubezpieczenia przeprowadzki i miej pewność, że Twoje rzeczy będą dodatkowo chronione a w razie czego, otrzymasz odpowiednią rekompensatę.